Program "Aktywna Tablica" 2021 dla szkół kształcących uczniów ze SPE

Zapraszamy Państwa do udziału w nowej edycji programu „Aktywna tablica” na lata 2020–2024 która uwzględnia w procesie wspierania szkół, również szkoły podstawowe realizujące kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami: uczniowie niewidomi oraz uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia. Przygotowane przez nas oferta innowacyjnych pomocy dydaktycznych wspiera wszystkich uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

check_circle

Zaobserwujesz wzrost poziomu edukacji w swojej placówce

Nowoczesne pomoce, narzędzia i oprogramowania przyniosą lepsze efekty terapeutyczno-dydaktyczne uczniów i zwiększą atrakcyjność procesu edukacji.

check_circle

43 750 zł dla Twojej szkoły

W ciągu czterech lat szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, może wnioskować jeden raz o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 43 750 zł.

check_circle

100 % dofinansowania

Program będzie finansowany w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organ prowadzący szkołę podstawową. Od szkoły nie jest wymagany wkład.

Wypełnij wniosek do 4 września 2021 roku

Zgodnie z Rządowym programem "Aktywna Tablica" wybierz nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii.

Od naszych klientów

Oto co niektórzy mówią o naszych produktach

Program Eduterapeutica jest programem multimedialnym bardzo pomocnym dla nauczyciela, zwłaszcza w jego pracy z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Od strony dydaktycznej program został dobrze skonstruowany, jego struktura jest przemyślana, sprzyja motywowaniu do działania i poprzez to szybkiemu zdobywaniu wiedzy. Charakter programu, dobór ćwiczeń wskazują, że z dobrym skutkiem wykorzystano empiryczne doświadczenia w pracy z uczniami o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Niewątpliwą zaletą tego programu terapeutycznego jest to, że posiada  konstrukcję bliską współczesnym dzieciom i młodzieży zainteresowanych pracą na komputerze, stymuluje rozwój różnych funkcji, proponowane ćwiczenia skonstruowane są w sposób uwzględniający najnowsze osiągnięcia psychologii i pedagogiki, są one bardzo różnorodne, niemonotonne. To sprawia, że Eduterapeutica jest znakomitym programem nie tylko dla osób przejawiających dysfunkcje, ale i dla dzieci bez jakichkolwiek problemów w tym zakresie.

Beata Puchalska
Dyrektor Zespole Szkółw Pawłosiowie

Kto oglądając bajkę pt. „Zaczarowany ołówek” nie marzył żeby taki posiadać? Długopisy 3D dają możliwość stworzenia dowolnego obiektu 3D i tak naprawdę ogranicza nas tu tylko wyobraźnia.
Moi uczniowie wykorzystują je podczas realizacji projektów oraz na zajęciach kół zainteresowań. Początkowo tworzą obiekty 3D z gotowych szablonów, a następnie sami rysują własne projekty. Uczniowie w ten sposób rozwijają wyobraźnię przestrzenną, ćwiczą zdolności manualne i zaskakują kreatywnością oraz pomysłowością. Dołączone do zestawu powerbanki sprawiają, że mogą w bezpieczny sposób pracować z długopisami również młodsze dzieci.

Anna Skrzypczak-Gniot
Szkoła Podstawowa im.Stefana Batorego nr 20 w Poznaniu

Na zestaw „Problemy wychowawcze” natknęłam się w jednym ze sklepów internetowych. Zainteresowała mnie tematyka, gdyż szukałam pomocy dydaktycznych związanych z emocjami oraz zrachowaniami agresywnymi, które mogłam wykorzystać podczas zajęć rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych. Jestem bardzo usatysfakcjonowana z bogactwa otrzymanego produktu. Zamieszczone w nim materiały spełniły moje oczekiwania bardziej niż się tego spodziewałam. Konspekty i pomoce dydaktyczne wykorzystuję w wieloraki sposób podczas zajęć z uczniami. Często korzystam z załączonych do zestawu „emotikonów”. Bardzo zadowolona jestem również ze znajdujących się na płycie CD materiałów -  są one rzetelnie i profesjonalnie opracowane. Wykorzystuję je zarówno do pracy z uczniami, jak również do tworzenia IPETów i innej dokumentacji (…).
W otrzymanym zestawie elektronicznym cenię sobie to, że został on opracowany dla trzech grup –nauczycieli, rodziców i uczniów, co dla mnie jest bardzo istotne. Zaskoczeniem dla mnie był poradnik do zajęć socjoterapeutycznych bardzo szczegółowo opracowany wraz z gotowymi scenariuszami zajęć. Dużym atutem są też gotowe i trafnie opracowane narzędzia diagnostyczne, do których często podczas diagnozy. Bogactwo materiałów, które otrzymałam w zestawie „Problemy wychowawcze”, ponad miarę odpowiadają moim oczekiwaniom, jestem z nich bardzo zadowolona i szczerze polecam.

Katarzyna Petry

Program  Eduterapeutica Logopedia  aktywizuje i mobilizuje uczestniczące w terapii dzieci do pracy. Jest bardzo atrakcyjny wizualnie; ciekawa grafika i animacje przyciągają uwagę dzieci. Schemat ćwiczeń zamieszczonych w programie jest zgodny z etapami terapii logopedycznej. Prezentowany materiał ćwiczeniowy jest bogaty i zróżnicowany, jego treści są pomocne w terapii różnorodnych problemów z wymową. Polecam je wszystkim logopedom, którzy poszukują ciekawych inspiracji i skutecznego wsparcia w swojej pracy.

Anna Tońska-Szyfelbein
Logopeda specjalista neurologopeda, logopeda wczesnej interwencji, pedagog terapeuta, terapeuta SI, terapeuta ręki, terapeuta dzieci z autyzmem, neuroterapeuta, terapeuta Empathy Dolls®. Autorka książek o tematyce logopedycznej i terapii dysleksji.

Gra Złapmy lwa! jest rewelacyjna. Bardzo dobrze i ładnie wykonana. Chce się ją mieć i w nią grać. Dla dzieci jest atrakcyjna i ze względu na duże elementy i bezpieczna. Klasyczna wersja nadaje się dla dzieci z zaburzeniami rozwoju w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym (z zespołem Aspergera lub wysokofunkcjonujących autystów). Są w niej jasne reguły i pewna schematyczność, co sprawia, że świetnie nadaje się do grania z dziećmi z tego rodzaju zaburzeniami.

Michalina Bondarczuk
Psycholog, specjalistka ds. pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, współzałożycielka punktu przedszkolnego dla dzieci z zaburzeniami rozwoju "Niebieski Krokodyl”

"MUSICARIUM. Folklor Tradycyjnie” zapewnia dzieciom kontakt z muzyką ludową, która umożliwia im niecodzienne przeżycia artystyczne . Materiały zostały opracowane z myślą o małych słuchaczach, karty są kolorowe, nawiązujące do sztuki ludowej, kolorowanki są proste i sprawdzą się zarówno wśród dzieci młodszych jak i starszych, a przygotowane propozycje zabaw stanowią cenne źródło inspiracji. Całość zamknięta jest w estetycznym pudełku."

Magdalena Tokarczyk
Nauczycielka wychowania przedszkolnego, autorka bloga Przedszkolankowo.pl

Długopis 3D to strzał w „10”. Uczniowie w ciszy i skupieniu z pasją realizowali swoje pomysły wykonując najpierw płaskie rysunki, a następnie łącząc je w bryły. Tworzenie przestrzennych kształtów za pomocą długopisów 3D na tyle pochłonęło niektórych uczestników, że aby móc dokończyć swój projekt, potrafili rezygnować z innych warsztatów. Długopis 3D jest rozwiązaniem mobilnym i dzięki dobremu powerbankowi możemy pracować z uczniami poza klasą, a wykorzystanie w procesie edukacji długopisów 3D daje nieograniczone możliwości i zainteresowanie uczniów dowolnym tematem.

Krzysztof Fortuna
Szkoła Podstawowa w Starym Jarosławiu

Druk 3D jest wykorzystywany w naszej szkole na zajęciach informatycznych oraz podczas realizacji projektu z informatyki, cieszy się ogromnym zainteresowaniem i mimo istniejącej sytuacji dzieci chętnie się łączą i uczestniczą  w zajęciach. 

Elżbieta Wieczorek
Szkoła Podstawowa w Ciasnej

Drukarki 3D to wspaniały sposób na odkrycie w uczniach drzemiących pokładów na tworzenie innowacyjnych projektów, które można od razu unaocznić. Praca metodą projektów z drukarką 3D pozwoli zdobyć uczniom doświadczenia z najnowszymi technologiami oraz zapoczątkuje proces przygotowania do pracy w nowych, czasami jeszcze nie istniejących, zawodach 

Anna Skrzypczak-Gniot
Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego nr 20 w Poznaniu

Drukarka Banach 3D to drukarka, która sprawdza się w nauczaniu informatyki w szkole podstawowej. Przy pomocy tego urządzenia młodzież uczy się myślenia technologicznego, drukowanie pobudza też i kształtuje wyobraźnię przestrzenną. Przez uczniów jest wykorzystywana na przedmiotach przyrodniczych i technicznych. Wprowadza uczniów w inny wymiar cyfryzacji oraz pozwala na zajęcia w małych grupach

Ryszard Gwóźdź
Wicedyrektor Szkoły podstawowej nr 5 w Kole

Drukarka na pewno pomoże nam w tworzeniu wspaniałych przedmiotów i przyczyni się w znaczny sposób do uatrakcyjnienia lekcji w szkole

Katarzyna Bielewicz-Czyczkan
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze
arrow_back_ios
arrow_forward_ios

Często Zadawane Pytania

expand_more
Czy zakup sprzętu ( monitor, drukarka 3D) musi być jakoś szczególnie uzasadniony we wniosku, czy takie pozycje można wpisać we wniosek?
Nie, wiosek nie wymaga zawarcia szczególnego uzasadnienia dla zakupu konkretnego sprzętu.
expand_more
Czy drukarka 3D jest narzędziem terapeutycznym, chciałabym ją wpisać we wniosek, jak uzasadnię ten wybór ?
Zgodnie z § 2 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z 23października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata2020-2024 - "Aktywna tablica" (Dz. U. z 2020 r., poz. 1883) organom prowadzącym SOSW wsparcie finansowe może być udzielone na zakup drukarek 3D.Wniosek taki nie wymaga szczególnego uzasadnienia.
expand_more
Czy możliwy jest zakup materiałów, produktów terapeutycznych abonamentowych z funduszy aktywnej tablicy? Jeśli tak, to jakie wymogi należy spełnić?
Jest możliwy zakup specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych, wykorzystujących TIK, takie jak: wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki. Nie ma przeszkód, aby pomoce dydaktyczne miały charakter abonamentowy. Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z 23 października2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata2020-2024 - "Aktywna tablica" (Dz. U. z 2020 r., poz. 1883) konieczne jest złożenie wniosku o udział w programie w terminie do dnia 15 maja 2021 r.;
expand_more
Czy SOSW dla osób niewidomych i słabowidzących, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa, jak i kilka szkół ponadpodstawowych może złożyć wniosek w imieniu SOSW ale z uwzględnieniem sprzętów również określonych dla poszczególnych szkół? Czy wtedy sumy przeznaczone dla SOSW i innych szkół mogą sumować się we wniosku?
SOSW jest jednostką, w skład której pracuje szereg szkół, zatem składając wniosek obejmuje on dofinansowanie dla wszystkich szkół wchodzących w skład SOSW. Kwoty podlegają zatem sumowaniu.
expand_more
Czy wkład własny finansowy może pochodzić z dotacji oświatowej szkoły, dla której organ prowadzący składa wniosek? - mówimy o placówce publicznej prowadzonej przez organ inny niż jest(w tym przypadku stowarzyszenie)
Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"(Dz. U. z 2020 r., poz. 1883) nie zawiera żadnych wyłączeń w tym zakresie, więc uznać można, że nie ma przeszkód, aby wkład własny pochodził z dotacji.
expand_more
Czy możemy starać się o dofinansowanie z nowego projektu, jeśli szkoła korzystała z programu Aktywna tablica w roku 2017i pozyskała środki w kwocie14 tys. zł oraz zainwestowała 3,5 tys. zł środków własnych? W szkole uczy się wielu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Organy prowadzące szkoły podstawowe, które otrzymały wsparcie finansowe w latach 2017-2019, mogą wystąpić o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tych szkół na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, w tym:
 a)         pomocy dydaktycznych:
–          notatników brajlowskich,
–          linijek brajlowskich,
–          innych urządzeń brajlowskich stanowiących połączenie funkcji notatnika i linijki brajlowskiej,
b)        komputera stacjonarnego lub laptopa dla uczniów niewidomych, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, o których mowa w lit. a.
expand_more
Czy warunkiem pozyskania dofinansowania w szkole ogólnodostępnej jest klasa integracyjna czy ogólnie uczniowie z niepełnosprawnością?
Zgodnie z § 2 ust. 5 i6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"(Dz. U. z 2020 r., poz. 1883) warunkiem uzyskania dofinansowania są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozporządzenie nie wymaga klasy integracyjnej.
expand_more
Czy szkoła, która brała już udział‚ w programie może skorzystać teraz ze względu na uczniów z SPE?"
Tak, jest możliwe ponowne złożenie wniosku z uwagi na uczniów z SPE.
expand_more
Kto i jakim kluczem będzie rozstrzygał, które szkoły dostaną dofinasowanie? Jakie są kryteria?
Kwalifikacji dokonuje zespół powołany przez właściwego wojewodę. Rozporządzenie nakazuje odrzucanie wniosków jedynie z powodów formalnych – czyli błędów jakie we wniosku występują.
expand_more
Czy jeśli szkoła podstawowa z uczniami ze SPE w 2021 r skorzysta ze wsparcia - pula w ust 6- to może równocześnie w tym samym roku skorzystać ze wsparcia w puli z ust 3? Czy to będzie traktowane jako jednokrotne wsparcie?
Rozporządzenie nie precyzuje tej kwestii, ale należy zauważyć, że przywołane przepisy dotyczą szkół ogólnie oraz szkół w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakres pomocy jest jednak inny, bowiem szkoły ogólnie mają prawo do projektorów, których nie wymienia ust. 6. Uznać należy, że nie ma racjonalnych powodów, dla których szkoły wymienione w ust. 6 byłyby pozbawione wsparcia ogólnego z ust. 3, zatem można obydwa te rodzaje wsparcia potraktować jako jeden wniosek. Tu jednak oczywiście należy poczynić to zastrzeżenie, że nie ma oczywiście pewności, czy podobną interpretację przyjmą zespoły powołane przez wojewodów, akceptujące wnioski.
expand_more
Jeśli szkoła otrzymała dofinansowanie w poprzedniej edycji (zakupiono 2 tablice + rzutniki), czy obecnie możemy wystąpić o dofinansowanie  tablic z rzutnikiem krótkoogniskowym. W szkole są uczniowie z SPE.
Nie. Organ prowadzący w trakcie trwania Programu może otrzymać wsparcie finansowe jednokrotnie w odniesieniu do poszczególnych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół za granicą i SOSW objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego. Ponowne udzielenie dofinansowania jest możliwe, ale nie może ono dotyczyć rzutnika

Skorzystaj z naszego wsparcia!

Pomożemy Twojej szkole w przygotowaniu dokumentacji projektowej oraz w jej prawidłowym rozliczeniu.

Joanna Wachowiak
Menedżer
ds. nowych rozwiązań w edukacji
phone
+48 603 076 036
email
joanna.wachowiak@eisystem.pl
Agata Łysik
Regionalny przedstawiciel
ds. nowych rozwiązań w edukacji
phone
+48 690 148 670
email
agata.lysik@eisystem.pl
Patryk Cichoracki
Menedżer
ds. rozwoju produktu
phone
61 817 50 50
email
patryk.cichoracki@eisystem.pl

Kontakt

Zadaj nam pytanie przez formularz kontaktowy

Dziękujemy wiadomość została wysłana :)
Oops! Coś poszło nie tak.